Groene School

Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor het eigen groene gedrag.

Hoe de toekomstscenario's er ook uit mogen zien, onze motivatie om een Groene School te worden, komt voort uit het begin van het Bijbelboek Genesis, waar God mensen schiep en de mensheid (ieder mens groot en klein) van meet af aan "de grote groene opdracht" geeft om de aarde te bewerken en te bewaren.
IEDEREEN KAN IETS DOEN!
"Groen gedrag" op het niveau van de eigen verantwoordelijkheid, hoeft niet belachelijk veel geld, tijd of inspanning te kosten. Iedereen kan iets bedenken en doen om "groen gedrag" te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden als kind, moeder, vader, juf of meester. Daar willen we graag als school ons steentje aan bijdragen. Climate-change? Be(e) the change! Klimaatverandering? Wees de verandering! Oftewel: De aarde bewerken en bewaren, begint bij jezelf. Het mooie is: Wie daar nog niet mee is begonnen, kan vandaag beginnen!
Fragment van de poster "Climatechange? Be(e) the change!
Fragment van de poster met de acht groene thema's.
GROENE THEMA'S

De komende jaren willen we twee keer per schooljaar door de hele school een "groen onderwerp" gezamenlijk oppakken, waarbij we bij ieder onderwerp ruimte willen maken voor kennis, vaardigheden en het ontwikkelen van een "groene houding".
  • Kennis: heeft te maken met je verstand.
  • Vaardigheid: heeft te maken met je wil om binnen jouw mogelijkheden iets te doen.
  • Houding: heeft te maken met je gevoel, je emotionele betrokkenheid, je overtuigingen.
Uiteraard op het eigen niveau van iedere groep. Waar mogelijk betrekken we de ouders er ook bij. Want de meeste leerlingen zijn sneller gemotiveerd om iets te doen, als de volwassenen om hen heen het goede voorbeeld geven en positief spreken over "de grote groene opdracht". We hebben de onderwerpen waar we ons mee bezig houden, gekozen aan de hand van 8 praktische thema's.
TINY FOREST "HET STERRENBOS"

Sinds juni 2023 hebben we i.s.m. de gemeente Katwijk en het IVM (Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie) vlak naast de school een Tiny Forest kunnen realiseren. De groepen van de Rehobothschool kunnen lessen over de natuur in het "Kleine Bos" buiten meemaken en mogen zelf op onderzoek uit. Ook andere scholen mogen gebruik maken van het Tiny Forest. Groep 5 is een bijzondere groep. Zij worden opgeleid tot Tiny-Forest-Rangers, die ervoor zorgen dat het Tiny Forest er "goed bij blijft liggen".
Het jonge Sterrenbos tegenover de Rehobothschool. (Naam bedacht door een leerling uit groep 5 en past bij de namen uit het heelal waar de straten in de wijk naar zijn genoemd.)
De aanplant van het laatste boompje op de boomplantdag begin juni 2023 door een leerling uit groep 8, de wethouder van onderwijs en de directeur.
De groei zit er goed in. (Zomer 2023)

AFVAL SCHEIDEN

Op school willen we ons steentje bijdragen aan"Reduce - Reuse - Recycle" (Minderen - Hergebruiken - Recyclen) door het afval te scheiden. 
Papier, PD (Plastic & Drinkpakjes) en Restafval wordt wekelijks opgehaald.
Klik HIER voor onze poster(s) voor afvalscheiding. Ook handig voor thuis.
Het meeste GFT gaat op de composthoop achter de school, zodat het GFT uiteindelijk weer vruchtbare grond wordt.

ZONNEPANELEN

In 2023 zijn meer dan 80 zonnepanelen op het schuine zuiddak van de school geplaatst. Als de zon een beetje schijnt, kunnen we al qua stroom onder schooltijd zelfvoorzienend zijn. Na schooltijd worden onder andere de laptops weer opgeladen voor de volgende dag.
Hierboven: de zonnepanelen op het dak en het Tiny Forest voor het schoolplein.


Links: De Groene-School-vlag die we hijsen bij iedere Groene-School-Projectweek.

Een indruk van de Groene Projectweken tot nu toe

Klik op een project voor een pdf-bestand van de powerpoint met bijdragen van alle groepen: (Foto: Opening op het plein van de projectweek van de Afvalscheiding)

HANDREIKING VOOR CHRISTELIJKE BASISSCHOLEN

Het Greenteam - de bijnaam van de Commissie Groene School - heeft een handreiking geschreven voor christelijke basisscholen met een wat meer behoudende christelijke signatuur, met de titel "Groene School tussen hemel en aarde". De handreiking is hieronder gratis te downloaden en geeft antwoorden op vragen als: Hoe worden we een Groene School? Waarom zouden we een Groene School willen worden?  Kost dat niet vreselijk veel tijd en geld? Hebben basisscholen niet belangrijker dingen te doen? Hoe kun je een Groene School op een eenvoudige manier realiseren? Wat zegt de Bijbel over Duurzaamheid, een "Groene houding" en "Groen gedrag"? Klik HIER voor de handreiking.

WE WERKEN SAMEN MET:

"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier