Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs bereiken we door:
  • Een goed functionerend team.
  • Een voortdurend lerend team door team- en individuele scholing, leren van elkaar en anderen.
  • Op elkaar afgestemde regels en afspraken.
  • In de alledaagse praktijk het onderwijs af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • Onderzoeken van kwaliteit door toetsing, zelfevaluatie, bestuurs- en inspectiebezoek, alsook vragenlijsten voor team, ouders en kinderen uit de hogere groepen.
  • Verbeteren waar nodig en mogelijk op basis van de uitkomsten van de onderzoeken.
  • Een sfeervol ingericht en goed onderhouden schoolgebouw, met aandacht voor voldoende ruimte, licht, temperatuur en luchtkwaliteit.
  • Goede en moderne methoden te gebruiken.

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier