Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs bereiken we door:
  • Een goed functionerend team.
  • Een voortdurend lerend team door team- en individuele scholing, leren van elkaar en anderen.
  • Op elkaar afgestemde regels en afspraken.
  • In de alledaagse praktijk het onderwijs af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • Onderzoeken van kwaliteit door toetsing, zelfevaluatie, bestuurs- en inspectiebezoek, alsook vragenlijsten voor team, ouders en kinderen uit de hogere groepen.
  • Verbeteren waar nodig en mogelijk op basis van de uitkomsten van de onderzoeken.
  • Een sfeervol ingericht en goed onderhouden schoolgebouw, met aandacht voor voldoende ruimte, licht, temperatuur en luchtkwaliteit.
  • Goede en moderne methoden te gebruiken.
"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier