Sociale Veiligheid

Wie zich veilig voelt, durft te leren!

Op de Rehobothschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Prohles een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd.

Het BELEIDSPLAN is weergegeven in een INTERACTIEVE PDF, deze kunt u HIER downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Prohles en onze school.

Het doel

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl
 

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld

(In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)
 • Intern Begeleider (Aandachtsfunctionaris): Cora Zuijderduijn (Groep 1 t/m 3) en Annelies Boogert (Groep 4 t/m 8)
 • (Intern) Vertrouwenspersoon: Joke de Vries (groepsleerkracht) en Marja Bregman (groepsleerkracht).
 • Directeur: Kees Westhuis
 • Adjunctdirecteur: Johan Haasnoot
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel: Klik hier voor het hele team.


Naast "de Kanjerregels"…

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • we werken samen
 • we hebben plezier
 • we doen mee

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • "Wonderlijk Gemaakt", lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • De "Kanjertraining", voor lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.
 • Het signaleringsinstrument "Kanvas" (behorend bij de Kanjertraining) die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring.

Contacten met de jeugdzorg

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wijkteam 18- of Veilig Thuis. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Cornelis Kloos ( c.kloos@jgthollandrijnland.nl )

De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Marion Spierenburg ( mspierenburg@ggdhm.nl )

"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier