Sociale Veiligheid

Op de Rehobothschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Prohles een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Prohles en onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld

(In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)

 • Intern Begeleider (Aandachtsfunctionaris): Cora Zuijderduijn (Groep 1 t/m 3) en Annelies Boogert (Groep 4 t/m 8)
 • (Intern) Vertrouwenspersoon: Joke de Vries (groepsleerkracht) en Marja Bregman (groepsleerkracht).
 • Directeur: Kees Westhuis
 • Adjunctdirecteur: Johan Haasnoot
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel: Klik hier voor “Ons Team”.

Naast “de Kanjerregels”…

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • we werken samen
 • we hebben plezier
 • we doen mee

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • “Wonderlijk Gemaakt”, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • De “Kanjertraining”, voor lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.
 • Het signaleringsinstrument “Kanvas” (behorend bij de Kanjertraining) die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Cornelis Kloos ( c.kloos@jgthollandrijnland.nl )

De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Marion Spierenburg ( mspierenburg@ggdhm.nl )

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen