Medezeggenschapsraad

De MR-leden, ouders en leerkrachten, bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. Een MR-lid neemt in principe deel aan de MR voor een periode van drie jaar. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast, er een andere leermethode wordt aangeschaft, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort. 

Elk jaar keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling heeft de directie op het oog? Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarbij mee wordt gedacht over een probleem of juist over iets leuks. Wat vinden we handig en verstandig? Wat zouden de ouders daarvan vinden? Bijvoorbeeld als het gaat om de organisatie van het overblijven, pesten en veiligheid. Kortom, alle zaken die het wel en wee van de hele school betreffen.

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.
De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of idee dan kun je ons uiteraard aanspreken of een mail sturen naar mr.rehobothschool@prohles.nl

De MR bestaat uit zes leden: De oudergeleding bestaat uit drie ouders: Fjenneke Ouwehand, Suzanne de Vreugd en Jaap Zuyderduyn. De teamgeleding bestaat uit drie teamleden: Willemieke van Rijn, Madelijne Remmelzwaal en Caroliene van der Meij. Directeur Kees Westhuis is aanwezig bij de MR-vergaderingen zodra hij door de MR hiervoor wordt uitgenodigd.